Inge Lucas, webcoördinator Gemeente Veenendaal:
‘Chris heeft voor ons onderwerpen op het gebied van energie besparen laagdrempelig en begrijpelijk gemaakt. Zo bereikten we ons doel: energie besparen is voor iedereen een alternatief. Hij heeft een serie leuke en laagdrempelige artikelen geschreven. Chris heeft niet alleen de artikelen uitgewerkt en de interviews gehouden, hij heeft ook meegedacht over de invulling van de artikelen.’

Gemma van den Boog, Communications Manager IUCN NL: 
‘Doel van de jaarrapportage van ons project Bescherm de natuurbeschermer was: laten zien welke concrete activiteiten we het afgelopen jaar hebben ondernomen om de veiligheid van bedreigde natuurbeschermers te verbeteren. Chris heeft deze informatie bij de projectmedewerkers opgehaald door ze in een interview de juiste vragen te stellen. Vervolgens heeft hij het opgeschreven op een bondige maar toch verhalende manier, zodat de lezer zich echt een beeld kan vormen van wat er allemaal in de diverse projectlanden is gedaan. Daarbij wist hij direct de goede toon te raken: wel toegankelijk en leesbaar, maar zonder afbreuk te doen aan onze deskundige uitstraling. Bijsturing was niet nodig!’

Wim Bernards, hoofdredacteur Algemene Boeken, Reader’s Digest Netherlands: 
‘Bij Reader’s Digest heb ik jarenlang met Chris Bernasco gewerkt. Hij is van alle markten thuis, van fictie tot non-fictie. Hij werkt zeer accuraat en deadlines worden altijd (ruimschoots) gehaald. Kortom, een veelzijdig freelancer die ik iedereen van harte kan aanbevelen.’

Lian Flikkema, communicatiemedewerker Natuurmonumenten Overijssel en Flevoland:
‘Chris Bernasco heeft voor ons de teksten verzorgd voor het relatieboekje ‘Samen werkt’, dat is bestemd voor samenwerkende partijen in Flevoland. Het bevat twintig projectbeschrijvingen en een zestal interviews. Chris heeft daarbij vanaf het begin meegedacht. Door zijn strategische inzicht en zijn vaardigheid om de grote lijnen in de gaten te houden is het een boekje geworden dat aan zijn doel beantwoordt. Natuurmonumenten zal het met plezier aan de partners uitreiken.’

Christian Suurmeijer, eigenaar Greenolution: 
‘Nadat hij me eerder al goed had geholpen met een flyer en persbericht voor mijn innovatieve fietstas de B3 bag, heb ik Chris’ hulp ingeschakeld bij het indienen van mijn plan voor het Toekomstfonds van de gemeente Amersfoort. En met succes! Chris weet de essentie uit een complex verhaal te halen en om te zetten naar een tekst die begrijpelijk en prettig leesbaar in elkaar zit. No nonsens, maar wel met gevoel. Pakkend maar niet overdreven. Hij haalt minder relevante details eruit en brengt lijn in het verhaal. Daarbij vertelt hij je op een directe én constructieve manier waar de schoen wringt.’

Robert Colijn, initiatiefnemer Spaar-Saam.nl: 
‘Chris heeft een onmisbare inbreng gehad bij het in de samenleving zetten van een vernieuwend bottom-up initiatief waarin Natuurmonumenten Overijssel-Flevoland samenwerkingspartner is: PoweredByYou (inmiddels Spaar-Saam.nl). Omdat hij goed schakelt tussen verschillende belangen en doelgroepen kan Chris de eigen organisatie verbinden aan wat er in de buitenwereld speelt. Dit alles weet hij vervolgens in goede samenwerking te vertalen naar een praktische communicatiestrategie en uit te werken naar concrete middelen en treffende teksten. Daarnaast is Chris gewoon een heel fijne belangstellende collega waarmee het goed en humorvol samenwerken is.